تزیین آناناس به شکل طوطی

نحوه تزیین آناناس:

ابتدا آناناسی را انتخاب می کنیم که وقتی روی سطح مسطح قرار میدهیم صاف بایسته ..البته می شه با چاقو هم زیر آناناس را صاف کنیم .به فاصله پنج سانتیمتری از برگهای آناناس ،آنرا به صورت عرضی برش می دهیم .و بعد آن را به صورت سر طوطی تراش می دهیم .برگهای اطراف گردن طوطی را هم کوتاه می کنیم .

دوتا فلفل درسته برای چشمهای طوطی در سر طوطی فرو می کنیم .

برای نوک طوطی هم یک مثلث  از هویج به شکل زیر درست می کنیم وبعد با خلال دندان به سر طوطی وصل می کنیم .وبعد سر خلال دندان را کامل جدا می کنیم .

ودر آخر سر طوطی را به بدنه آناناس باز هم با خلال دندان متصل می کنیم .به همی راحتی .

/ 0 نظر / 23 بازدید